PRACOWNICY TYMCZASOWI W LOGISTYCE

LIS FOR YOU

CASE STUDY

JEDNYM Z KLUCZOWYCH OBSZARÓW W CODZIENNEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH JEST DOBRZE ZORGANIZOWANA LOGISTYKA WEWNĘTRZNA.

Zachowanie płynności tego procesu zapewnia ciągłość sprzedaży – towary schodzące z regałów i półek sklepowych są na bieżąco uzupełniane przez personel, tak aby nie powstały braki w asortymencie. Za przyjęcia dostaw do magazynu oraz rozłożenie artykułów na półkach odpowiada zespół logistyczny, który – w zależności od rytmiki dostaw oraz sprzedaży – jest mniej lub bardziej obciążony pracą. Możliwe są zatem sytuacje, gdy pracowników wykładających artykuły jest zbyt mało, aby uzupełniać braki i konieczne staje się zaangażowanie do tego procesu np. kasjerów. To z kolei osłabia personel kasowy. Zdarza się również sytuacja odwrotna - w okresach mniejszej sprzedaży team logistyczny jest zbyt duży. Rozwiązaniem tego problemu jest sprawdzony system logistyczny oferowany przez LIS.

Na początku projektu doświadczeni specjaliści spółki wykonują szczegółowy audyt logistyki wewnętrznej w marketach. Na podstawie wyników analizy określana jest rytmika dostaw, zapotrzebowanie na personel logistyki wewnętrznej oraz koszty. Korzystając z usługi LIS, klient jest pewien, że liczebność zespołu zajmującego się rozkładaniem artykułów na półkach jest zawsze dostosowana do aktualnych potrzeb. Jest ona większa, gdy konieczne jest obsłużenie większej ilości towarów, mniejsza – gdy sprzedaż jest mniejsza i magazyn przyjmuje mniej palet. Uzależnienie wielkości zespołu logistycznego oferowanego przez LIS od wahań sprzedaży jest korzystny dla sklepu. W ten sposób eliminuje się przerost zatrudnienia ze względu na konieczność utrzymywania „marginesu bezpieczeństwa”. Z danych LIS wynika, że dzięki outsourcowaniu logistyki wewnętrznej klient może obniżyć nawet o 20 proc. koszty logistyczne.

Co więcej, koszty te maleją w trakcie trwania projektu dzięki temu, że wzrasta tzw. „krzywa doświadczenia” zatrudnionych pracowników czasowych. Pracują oni coraz bardziej wydajnie, co wpływa na znaczące obniżenie kosztu wykładania towaru. Dla sieci marketów korzystniejsze jest zatem podpisanie umowy na dłuższe okresy.

KOGO SZUKASZ?

PODAJ TYP PRACOWNIKA
ZOSTAW MAIL LUB NR
TELEFONU
ZNAJDZIEMY GO DLA
CIEBIE I ODDZWONIMY
Z OFERTĄ