PRACOWNICY TYMCZASOWI W LOGISTYCE

LIS FOR YOU

MODELE WSPÓŁPRACY

KOSZTY PONOSZONE PRZEZ KLIENTÓW LIS ZALEŻĄ OD RZECZYWISTEGO NAKŁADU PRACY PERSONELU TYMCZASOWEGO.

Model rozliczeniowy polegający na pobieraniu opłat za faktycznie wykonaną pracę, nie zaś za liczbę godzin, jest zatem szczególnie korzystny dla zleceniodawców. Klienci LIS otrzymują ofertę skrojoną do ich potrzeb, co oznacza, że również koszty wykonania usługi są ściśle dostosowane do konkretnego projektu. Stałą ich kontrolę w trakcie trwania umowy zapewniają: nadzór nad realizacją projektu ze strony LIS, raportowanie oraz kontakt specjalisty firmy z klientem. Możliwość optymalizacji kosztów oraz efektywnego dysponowania budżetem przez klienta leży u podstaw wszystkich modeli rozliczeniowych firmy LIS.

Przykładowe modele:

Usługa logistyki wewnątrzmarketowej:

Pracownicy czasowi zatrudnieni przez LIS przejmują proces logistyki wewnątrzmarketowej. Pobierają towary z magazynu, a następnie wykładają je w określonych miejscach na półkach sklepowych. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie przyjętych jednostek rozliczeniowych (paleta lub karton), nie trzeba więc ciągle kontrolować czasu pracy zatrudnionego personelu.

Obsługa kas przez personel tymczasowy:

Z doświadczeń LIS wynika, że zwiększona wydajność pracy kasjera pozwala obniżyć koszty obsługi kasy. Podstawą do rozliczeń jest dzienny raport podsumowujący ilość artykułów zeskanowanych przez kasjera. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez zleceniodawcę systemu kasowego, który umożliwia sporządzenie szczegółowego raportu dziennego.

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.

KOGO SZUKASZ?

PODAJ TYP PRACOWNIKA
ZOSTAW MAIL LUB NR
TELEFONU
ZNAJDZIEMY GO DLA
CIEBIE I ODDZWONIMY
Z OFERTĄ